Category Archives: Nha khoa Sài Gòn

Lý do chọn Nha Khoa Sài Gòn Bình Dương

[su_note note_color=”#eef9ff” text_color=”#047bc1″] Nha Khoa Sài Gòn được vào tháng 7/2004, ban đầu chỉ có một chi nhánh. Qua quá trình hoạt động suốt 9 năm, đến nay Trung Tâm Nha Khoa Sài Gòn có tất cả 10 chi nhánh hoạt động ở khắp các tỉnh thành: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đăk Nông….